Op 28 maart 2018 ondertekende wethouder Boen een contract waarmee de gemeente deel gaat nemen aan de Stichting Urgente Noden (SUN). Per jaar zal de gemeente € 6.000,00 in de stichting steken. De stichting verleent financiële hulp aan mensen die in dringende financiële nood verkeren.

Stichting Urgente Noden geeft, afhankelijk van de omstandigheden, bijvoorbeeld geld voor duurzame gebruiksgoederen zoals een koelkast of wasmachine. Daarnaast worden er ook bijdragen verstrekt aan woninginrichting, levensonderhoud en kleding. Het gaat om incidentele bijdragen die passen in een hulpverleningstraject dat erop gericht is blijvende vooruitgang te boeken. Een voorwaarde voor toekenning is dat er geen gebruik gemaakt kan worden van wettelijke regelingen of andere (gemeentelijke) voorzieningen zoals het Sociaal Participatiefonds en de witgoedregeling.

Aanvragen voor een financiële bijdrage kunnen alleen ingediend worden door medewerkers van instellingen waarmee SUN afspraken heeft gemaakt (de zogeheten convenantpartners). Voorbeelden van enkele convenantpartners zijn Humanitas Thuisadministratie, de Voedselbank, Stichting Leergeld, het algemeen maatschappelijk werk en de gemeente Stadskanaal. Voor het indienen van een aanvraag kunnen inwoners zich melden bij de hulpverlenende instantie.

SUN krijgt het geld dat ze uitkeert van fondsen, giften en legaten. De kosten van het SUN-bureau worden gedragen door de aangesloten gemeenten. Het fondsengeld wordt zodoende volledig besteed aan noodhulp.

Recente berichten

Type uw zoekwoord en druk op enter