Stichting Urgente Noden (SUN) Groningen en Drenthe wil dat hulp in nood niet van toeval afhankelijk is. We vinden dat alle Groningse en Drentse burgers deel moeten kunnen nemen aan de samenleving en dat niemand buiten de boot mag vallen.

Stichting Urgente Noden (SUN) Groningen en Drenthe wil dat hulp in nood niet van toeval afhankelijk is. We vinden dat alle Groningse en Drentse burgers deel moeten kunnen nemen aan de samenleving en dat niemand buiten de boot mag vallen.

Stichting Urgente Noden (SUN) Groningen en Drenthe wil dat hulp in nood niet van toeval afhankelijk is. We vinden dat alle Groningse en Drentse burgers deel moeten kunnen nemen aan de samenleving en dat niemand buiten de boot mag vallen.

Stichting Urgente Noden (SUN) Groningen en Drenthe wil dat hulp in nood niet van toeval afhankelijk is. We vinden dat alle Groningse en Drentse burgers deel moeten kunnen nemen aan de samenleving en dat niemand buiten de boot mag vallen.

Stichting Urgente Noden (SUN) Groningen en Drenthe wil dat hulp in nood niet van toeval afhankelijk is. We vinden dat alle Groningse en Drentse burgers deel moeten kunnen nemen aan de samenleving en dat niemand buiten de boot mag vallen.

Jaarbijeenkomst
SUN Groningen en Drenthe

sun_jaarbijeenkomst_2021

Datum: Donderdag 11 november 2021

Tot 8 november 2021 kunt u zich voor onze jaarbijeenkomst aanmelden via sun@groningen.nl

Jaarbijeenkomst SUN Groningen en Drenthe

sun_jaarbijeenkomst_2021

Datum: Donderdag 11 november 2021

Tot 8 november 2021 kunt u zich voor onze jaarbijeenkomst aanmelden via sun@groningen.nl

SUN Groningen en Drenthe verleent financiële hulp aan mensen die in dringende financiële nood verkeren. Het werkgebied van SUN omvat de gemeenten in de provincie Groningen en Drenthe die aan SUN deelnemen. In die gemeenten kunnen medewerkers van instellingen waarmee SUN afspraken heeft gemaakt aanvragen indienen. SUN helpt alleen als er geen of onvoldoende gebruik gemaakt kan worden van wettelijke regelingen of andere voorzieningen. Het geld voor de verstrekkingen komt van fondsen en donaties.

Aanvragen worden schriftelijk ingediend via een aanvraagformulier.

Het aantal aanvragen neemt toe doordat meer mensen in urgente financiële nood verkeren en via hulpverlening een beroep doen op SUN. Als gevolg hiervan is dat er meer geld nodig is om de giften aan inwoners van de deelnemende gemeenten te kunnen verstrekken. Een donatie aan SUN Groningen en Drenthe is dan ook meer dan welkom!

Type uw zoekwoord en druk op enter