Aanvragen kunnen worden ingediend in urgente noodsituaties, wanneer (wettelijke) voorzieningen niet of niet voldoende beschikbaar zijn. Aanvragen kunnen ook worden ingediend in samenhang met aanvragen elders.

Aanvragen kunnen worden ingediend voor bijvoorbeeld woninginrichting, duurzame gebruiksgoederen, levensonderhoud en kleding. SUN is terughoudend in het verstrekken van een gift voor schulden, medische behandeling en reiskosten. Overweegt u om een aanvraag voor deze kosten in te dienen dan adviseren wij u om eerst hierover telefonisch of per mail te overleggen.

Toelichting op de aanvraag

De hulpvraag bepaalt de hoogte van het aan te vragen bedrag. Het kan om relatief weinig geld gaan, bijvoorbeeld voor de aanschaf van een identiteitsbewijs, maar ook om grotere bedragen, zoals voor woninginrichting.

Adresgegevens

Voor het indienen van een aanvraag, gebruik dan onderstaand formulier.

Geen beroep mogelijk

SUN Groningen en Drenthe bepaalt of er wel of geen bijdrage wordt gegeven. Hierop is géén beroep mogelijk.

Een bijdrage heeft altijd een incidenteel karakter en maakt deel uit van een hulpverleningstraject dat erop gericht is blijvende vooruitgang te boeken.

Informatie en advies

SUN streeft ernaar de aanvragen binnen een week af te handelen en sneller als de nood erg hoog is. Belangrijk daarbij is wel dat het aanvraagformulier volledig ingevuld wordt. Bij onduidelijkheden of twijfels over een eventuele aanvraag is altijd overleg mogelijk: telefonisch en per e-mail. Ook voor advies en voor informatie over voorliggende voorzieningen, sociale wetgeving, vervolgtrajecten en andere fondsen kunt u bij SUN terecht.

Type uw zoekwoord en druk op enter