Voorbeelden maken het beste duidelijk hoe SUN werkt. Hier volgen enkele recente aanvragen (met gewijzigde namen) en de beslissingen erop.

Woninginrichting

Meneer Almaz is vijf jaar geleden uit Eritrea naar Nederland gevlucht. Hij woont in het Hoendiephuis als overbrugging naar zelfstandige woonruimte. Door onwetendheid en taalproblemen heeft hij in het begin van zijn verblijf in Nederland zo’n 6000 euro aan schulden opgebouwd bij de zorgverzekering, de gemeente en de woningbouwvereniging. Hij is druk bezig ze af te lossen en onder te brengen bij de kredietbank. Onder begeleiding van Stichting Huis gaat hij binnenkort weer op zichzelf wonen. Stichting Huis vraagt 500 euro voor een basisinrichting van de woning.

Sun geeft het geld om meneer Almaz in staat te stellen een nieuwe stap in de goede richting te zetten.

Computercursus

Meneer Postma heeft keelkanker gehad en kan als gevolg daarvan moeilijk praten. Hij valt onder beschermingsbewind en krijgt leefgeld van de GKB. Zijn hulpverlener vraagt 100 euro voor een tweedehands computer en een computercursus om via mailen en chatten contacten te kunnen onderhouden.

SUN honoreert de aanvraag om sociaal isolement van de man te voorkomen.

Huurschuld

Meneer Heidstra woont in begeleid wonen. Hij heeft een bijstandsuitkering aangevraagd en moest vier weken wachten voordat zijn aanvraag in behandeling werd genomen. Daardoor heeft hij in de eerste periode geen huur betaald. SUN ontvangt een aanvraag om de huurschuld te betalen.

De aanvraag wordt afgewezen omdat er geen acute dreiging van huisuitzetting is: de man kan in ieder geval nog zes maanden in de woning blijven. Dat geeft hem genoeg gelegenheid om een betalingsregeling te treffen.

Geld voor eten

MEE dient een aanvraag in voor het echtpaar De Vries. Vanwege vroeger drugsgebruik heeft de vrouw hersenletsel. De man heeft een verleden als alcoholist. Ze leven van een uitkering en hebben schulden. Een aanvraag voor steun van de voedselbank is in behandeling. Samen met De Noorderbrug is MEE hard bezig een structurele oplossing te zoeken. Omdat er niets in huis is voor het weekend vraagt MEE met grote spoed een bijdrage voor levensonderhoud.

SUN zegt snel 70 euro toe om eten te kunnen kopen.

Vloerbedekking

Mevrouw Jansen vraagt om een bijdrage voor vloerbedekking. Haar aanvraag bijzondere bijstand is afgewezen omdat zij voor de kosten een lening bij de GKB kan aanvragen. Mevrouw heeft geen schulden.

SUN heeft de aanvraag ook afgewezen omdat een lening bij de GKB eerst moet worden bekeken voordat SUN in beeld komt.

Kleding en beddengoed

Meneer De Vries woont in Oldenzijl. Hij leeft van een AOW-uitkering, zit in budgetbeheer en lost af op een schuld. Hij heeft extra kosten doordat hij vanwege gezondheidsproblemen regelmatig met de regiotaxi naar Groningen moet. Stichting GoedGeregeld vraagt een bijdrage aan voor de aanschaf van kleding en beddengoed.

De aanvraag wordt gehonoreerd. Voor de dringend noodzakelijke aanschaf van kleding en

beddengoed heeft meneer De Vries binnen zijn inkomen geen mogelijkheden.

Nieuw paspoort

Meneer Boonstra is na de beëindiging van zijn bedrijf met grote schulden blijven zitten. Hij wordt begeleid door Humanitas, die geld aanvraagt voor de aanschaf van een paspoort. Dat heeft hij nodig voor het aanvragen van een uitkering, toelating tot de wettelijke schuldsanering en inschrijving bij Woningnet.

SUN vergoedt de kosten van een nieuw paspoort.

Wasmachine

Het maatschappelijk werk van het UMCG vraagt geld voor een wasmachine voor het gezin Kloosterman, waarvan een zoontje het Downsyndroom heeft en een ernstige hartafwijking. Een aanvraag bijzondere bijstand is afgewezen: meneer Kloosterman werkt en verdient iets boven het minimumloon. Lenen bij de GKB lukt ook niet.

SUN schiet wel te hulp: het zoontje kan niet zelf eten en krijgt sondevoeding die de ouders betalen, waardoor ze niet hebben kunnen sparen voor de wasmachine. Die is wel hard nodig, ook al omdat baby’s met het Downsyndroom veel spugen en dus voor veel was zorgen.

Leefgeld

Mevrouw heeft Vermeulen zit in de WSNP (schuldsanering) en in budgetbeheer bij de GKB. De GKB vraagt voor een aantal maanden een bedrag voor levensonderhoud. De financiële problemen van mevrouw Vermeulen zijn ontstaan toen zij haar man tijdens een langdurig ziekbed verzorgde. Inmiddels is haar man overleden en is zij arbeidsongeschikt geraakt. Mevrouw Vermeulen komt maandelijks geld tekort voor de meest noodzakelijke uitgaven. Uitzicht op herstel van haar gezondheid en verhoging van haar inkomen is er wel.

SUN helpt met een gift om de tussenliggende maanden te overbruggen.

Familieschuld

De familie Bakker heeft een schuld bij familieleden. De schuld levert grote relationele problemen op, maar mogelijkheden om het geld terug te betalen zijn er niet.

De aanvraag is afgewezen. Het gezin heeft een bewindvoerder en volgens SUN ligt het op de weg van de bewindvoerder om een betalingsregeling te treffen met de familieleden.

Naturalisatie

Meneer Tarzani heeft een geldige verblijfsvergunning en komt in aanmerking voor naturalisatie, wat hij heel graag wil. Hij is opgelicht door bekenden, waardoor hij met schulden zit en de kosten van zijn naturalisatie niet kan betalen.

Naturalisatie is gezien de achtergrond van meneer Tarzani een begrijpelijke wens. Van een urgente noodsituatie is echter geen sprake. De aanvraag is daarom afgewezen.

Type uw zoekwoord en druk op enter