Nieuw bestuurslid Johan Brongers

Een jaar geleden ondertekende Johan Brongers namens Tintengroep een convenant met SUN Groningen en Drenthe. Met tien lokale organisaties in Groningen en Drenthe, zijn de lokale [...]