Medische kosten
Betreft een aanvraag voor een bril voor een alleenstaande vrouw. Mevrouw woont intern bij een organisatie en heeft een bewindvoerder. Ze ontvangt een zak- en kleedgeld uitkering. Van de belastingdienst ontvangt ze de zorgtoeslag. Mevrouw is samen met de begeleider naar de opticien geweest. Mevrouw heeft erg slechte ogen en heeft een multifocale bril nodig. De bril van mevrouw voldoet niet meer aan de sterkte en zal moeten worden vervangen. Mevrouw is niet verzekerd voor de kosten van een bril en er is geen ruimte in het budget om een nieuwe bril te kunnen kopen. De aanvraag van bijzondere bijstand is afgewezen en een lening bij de kredietbank is vanwege het inkomen niet mogelijk. SUN Groningen en Drenthe heeft een gift van € 777,- verstrekt voor een nieuwe bril.

Huishoudelijke apparatuur
Betreft een aanvraag voor een gezin met 6 kinderen voor een koelkast en gasfornuis. Door de gemeente is de hulpverlening ingezet voor de begeleiding van het gezin op alle leefgebieden. Er zijn veel stappen in de goede richting gezet, maar het gezin is er nog lang niet. De financiële problematiek binnen het gezin is zeer problematisch. Meneer en mevrouw hebben een bewindvoerder en er is nu inzicht in de inkomsten en uitgaven. Het inkomen is een PW-uitkering en alle toeslagen van de belastingdienst. Het budget is zeer krap. De taak van de hulpverlening binnen het gezin is vooral gericht op de veiligheid van het gezin en vooral de kinderen. Daarom ziet de organisatie scherp toe op de veiligheid van het gebruik van apparatuur. Na een melding van de woningbouwvereniging, over de onveilige situatie in de keuken van de familie, doet de bewindvoerder een aanvraag voor een gasfornuis en een koelkast. De aanvraag bijzondere bijstand is afgewezen. Een lening bij de kredietbank is niet mogelijk omdat er al schulden zijn. SUN Groningen en Drenthe heeft een gift van € 500,- verstrekt voor een koelkast en gasfornuis.

Computer
De aanvraag voor een laptop is gedaan voor een alleenstaande vrouw met een jong kind. Mevrouw is net gestopt met de bewindvoering en merkt nu hoe lastig het is om zonder een laptop haar administratie bij te houden. Ze doet nu alles via haar telefoon maar dit werkt niet altijd even goed. Vanwege de hoge vaste lasten heeft mevrouw geen ruimte om te reserveren voor onvoorziene uitgaven. Mevrouw ontvangt een PW-uitkering en alle toeslagen van de belastingdienst. Mevrouw heeft contact met een hulpverlener en deze helpt haar in het dagelijks leven bij zaken waar mevrouw tegen aanloopt. Een laptop heeft mevrouw ook nodig voor het zoeken naar werk. De bijzondere bijstand is afgewezen. Een lening bij de kredietbank is niet mogelijk omdat er geen ruimte in het budget is om een betalingsregeling aan te gaan. SUN Groningen en Drenthe heeft een gift van € 300,- verstrekt voor een laptop.

Recente berichten

Type uw zoekwoord en druk op enter

Donatie GasTerra SUN Groningen/Drenthe