Particulieren

In de afgelopen maanden hebben we van 3 particulieren een gift mogen ontvangen. SUN Groningen en Drenthe wil deze gulle gevers hartelijk bedanken voor de donaties.

Emmaplein Foundation

Emmaplein foundation

Het Emmaplein Foundation heeft een bijdrage van € 12.500,- verstrekt voor het verlenen van hulp aan mensen die in dringende financiële nood verkeren. SUN Groningen en Drenthe is Emmaplein Foundation zeer erkentelijk voor deze bijdrage.

Armoedefonds

armoedefonds-logo

Het Armoedefonds heeft dit jaar een tweede gift met een bedrag van € 3.500,- verstrekt aan SUN Groningen en Drenthe. We hebben het Armoedefonds heel hartelijk bedankt voor deze extra gift.

Recente berichten

Type uw zoekwoord en druk op enter

SUN Groningen Drenthe CasussenStem op SUN