Armoedefonds

Donatie SUN Groningen Armoedefonds

Op 12 mei 2022 heeft Petra Yntema van SUN Groningen en Drenthe deelgenomen aan een interactieve bijeenkomst van het Armoedefonds. Dit bestond o.a. uit een workshop fondsenwerving. Na afloop van de bijeenkomst heeft elke aanwezige organisatie een cheque van € 1.000,- ontvangen. We hebben het Armoedefonds heel hartelijk bedankt voor deze extra gift.

Mamaminifonds

Het Mamamini Goededoelenfonds deelt elk jaar cheques uit aan verschillende goede doelen. Het fonds heeft aan 25 goede doelen een gift gegeven. Aan SUN Groningen en Drenthe is ook een cheque uitgereikt. Op 7 mei 2022 hebben we een cheque van € 1.000,- in ontvangst mogen nemen. SUN Groningen en Drenthe is het Mamamini Goededoelenfonds zeer erkentelijk voor deze gift.

Recente berichten

Type uw zoekwoord en druk op enter

SUN Groningen Drenthe Casussen