Tandartskosten

Meneer is een alleenstaande man. Hij ontvangt een AOW-uitkering en een klein pensioen. Van de belastingdienst ontvangt hij de huur- en zorgtoeslag. Meneer heeft een schuld van € 946,76 (lening met looptijd van nog 34 maanden) bij de kredietbank. Elke maand lost hij af op deze schuld. Hij kan vanwege deze schuld geen lening aanvragen. Meneer heeft budgetbeheer bij de kredietbank. Hij ontvangt weekgeld van € 70,-. Er is geen spaargeld. De budgetbeheerder doet een aanvraag voor tandartskosten. Meneer heeft een kunstgebit voor onder- en bovengebit nodig. Hiervoor moeten zijn tanden en kiezen eerst worden getrokken. Daarna moet er een kunstgebit worden aangemeten. Voor het eigen risico wordt vanuit het budget gereserveerd. Er is een offerte van totaal € 895,61 ingeleverd. Dit is een nette begroting en is daarom niet voorgelegd aan onze onafhankelijke tandarts. Aan bijzondere bijstand ontvangt meneer een bedrag van € 119,50. Van de basis zorgverzekering ontvangt hij een vergoeding van € 162,85. Een bedrag van € 614,- moet meneer zelf betalen. Hij heeft niet de financiële middelen om dit bedrag te betalen. SUN Groningen en Drenthe heeft een gift van € 614,- verstrekt voor de tandartskosten.

Woningstoffering

Meneer is vorig jaar gescheiden en zit sinds die tijd in een depressie en krijgt hiervoor medicatie. De huisarts staat achter de aanvraag van de hulpverlener. Meneer is pas geleden voor de tweede keer verhuisd. In zijn oude woning kon meneer zijn draai niet vinden. Het was voor hem een vreemde omgeving en zijn depressie werd alleen maar erger. Werken gaat momenteel ook niet en hij is door de gemeente hiervoor vrijgesteld. Sinds november heeft meneer een huurwoning in zijn oude buurt toegewezen gekregen. Meneer heeft weer aanspraak en met meneer gaat weer een stuk beter. Er kan nu worden gewerkt aan zijn depressie en is er toekomst richting werk. Meneer leeft sinds de verhuizing op een betonen vloer en heeft ook geen gordijnen. Er is geen ruimte in het budget om een vloer en gordijnen te kunnen kopen. Het inkomen van meneer bestaat uit een PW-uitkering en de zorg- en huurtoeslag van de belastingdienst. Meneer heeft in het verleden schulden gehad. Meneer is nu schuldenvrij. Hij durft geen lening aan te gaan, als hij die al zou krijgen. Dan leeft hij liever op een betonnen vloer. De hulpverlener en huisarts hebben aangegeven dat dit mede door de depressie komt dat meneer zo reageert, maar dat het belangrijk is dat er een vloer en gordijnen komen. De aanvraag bijzondere bijstand is afgewezen. SUN Groningen en Drenthe heeft een gift van € 1000,- verstrekt voor een vloer en gordijnen.

Gas en elektriciteit

Meneer is een alleenstaande man. Hij ontvangt een WAO-uitkering van het UWV. Sinds 4 november 2021 is er beslag gelegd op de uitkering. Van de belastingdienst ontvangt hij de huur- en zorgtoeslag. Meneer heeft schulden van in elk geval € 1.417,-. De totale schuldenlast is nog onduidelijk want een overzicht moet nog worden gemaakt. Een lening is niet mogelijk en bijzondere bijstand wordt niet verstrekt. Meneer heeft zich gemeld via project vroegsignalering bij de kredietbank. Sinds eind november 2021 is budgetbeheer gestart. De lopende bankrekening van meneer heeft een roodstand. Hij moet z.s.m. een nieuwe rekening gaan openen zonder mogelijkheid tot rood staan. Meneer heeft geen spaarrekening. De budgetbeheerder doet een aanvraag voor de achterstand van 2 maanden bij een energiemaatschappij. De energiemaatschappij wil geen regeling treffen voor het betalen van de achterstand en dreigt met afsluiten als de nota van 2 maanden van € 442,- niet voor 4 januari 2021 is betaald. De budgetbeheerder heeft aangegeven dat overstappen naar een andere leverancier niet de oplossing is, want in deze huidige energiemarkt moet er bij een nieuwe leverancier maandelijks € 200,- meer worden betaald. Deze ruimte heeft meneer niet in zijn budget. Het budgetbeheer is nog maar net opgestart en er is sprake van stabilisatiefase. De schulden moeten allemaal worden uitgezocht en dan kan bekeken worden of een schuldregeling of een lening kan worden aangevraagd. SUN Groningen en Drenthe heeft een gift van € 442,- verstrekt, zodat voorkomen kan worden dat meneer wordt afgesloten van gas en elektriciteit.

Woninginrichting

Meneer heeft sinds december 2021 begeleiding en werkt goed mee aan de hulpverlening. Meneer is aangemeld bij de hulpverlening met als reden dat meneer samen met zijn 2 kinderen in een studentenkamer verbleef. De situatie waar meneer zich in bevond was uiterst ongezond voor zijn eigen ontwikkeling en die van zijn kinderen. Meneer woont inmiddels in een urgentiewoning, verkregen via proefwonen. Door het verkrijgen van een nieuwe woning hoopt de hulpverlening dat meneer een rustiger en stabieler leven zal kunnen leiden en hij zich vanuit daar verder kan ontwikkelen, samen met zijn kinderen. Het proefwonentraject maakt het mogelijk dat meneer begeleiding kan krijgen bij het wonen, budgetteren, regelmaat en structuur. Helaas ontbreken er nog een aantal zaken in de inrichting die zeker van belang zijn. Meneer zijn inkomen bestaat uit een PW-uitkering en alle toeslagen van de belastingdienst. Meneer lost maandelijks een deel van zijn schulden af. De totale schulden bedragen bijna € 40.000,-. Hierdoor kan er geen lening worden aangevraagd. De aanvraag van bijzondere bijstand is afgewezen. Er is geen bed voor meneer zelf en een gasfornuis en een wasmachine ontbreken. De bijzondere bijstand is afgewezen. SUN Groningen en Drenthe heeft een gift van € 800,- verstrekt.

Recente berichten

Type uw zoekwoord en druk op enter