Gas en elektriciteit
Betreft een aanvraag voor openstaande rekening gas en elektriciteit. Het gezin heeft zich gemeld bij OGGZ. Meneer en mevrouw hebben sinds kort een bewindvoerder. Het inkomen bestaat uit een ZW-uitkering, Wajong-uitkering en alle toeslagen van de belastingdienst. Er zijn schulden van ruim € 20.000,-. Een inventarisatie moet nog door de bewindvoerder gedaan worden. Vanwege een huurachterstand was de aanzegging van ontruiming van de woning gedaan. De woningontruiming is door de bewindvoerder voorkomen, maar er is nog wel een acuut probleem met de energieleverancier. Er was een achterstand van een paar maanden, waarvan 2 maanden konden worden betaald met de energietoeslag. Het voorschotbedrag is zeer hoog, nu € 525,- per maand. Als het openstaande bedrag van € 1.050,- niet wordt betaald, dan zal het gezin afgesloten gaan worden van gas en elektriciteit. SUN Groningen en Drenthe heeft een gift van € 1.050,- verstrekt voor het betalen van de nota gas en elektriciteit, zodat de afsluiting is voorkomen.

Levensonderhoud
Meneer heeft zich voor hulp bij een bewindvoerder aangemeld. Hij is jarenlang dakloos geweest en wilde graag geholpen worden met het op de rit krijgen van zijn leven. Met begeleid wonen heeft hij nu een woonplek. Meneer ontvangt een Wajong-uitkering, maar door een beslaglegging blijft er weinig geld over voor het betalen van de vaste lasten en leefgeld. Deze maand is er door extra kosten een tekort ontstaan om leefgeld uit te betalen. De bewindvoerder doet daarom een aanvraag van € 160,- voor leefgeld van 4 weken. De bewindvoerder is druk bezig om meer ruimte in het budget te creëren. SUN Groningen en Drenthe heeft een gift van € 160,- verstrekt voor leefgeld voor 4 weken.

Tandartskosten
Meneer heeft een slecht gebit, hij is onlangs bij de tandarts geweest in verband met de pijn in zijn gebit. Er is een offerte opgemaakt van de behandeling die nodig zal zijn. Een deel van de behandeling zal door de zorgverzekering worden vergoed. Het resterende bedrag van € 400,- zal meneer zelf moeten betalen. Meneer heeft een bewindvoerder. Er is sprake van een krap budget en er is geen ruimte om te reserveren voor onvoorziene uitgaven. Meneer werkt parttime in een snackbar en krijgt nog een kleine aanvulling van de gemeente (PW-uitkering). Van de belastingdienst ontvangt hij de huur- en zorgtoeslag. Voor de schulden heeft meneer een schuldregeling bij de gemeente. Hierdoor is een lening bij de kredietbank niet mogelijk. De aanvraag bijzondere bijstand is afgewezen. SUN Groningen en Drenthe heeft een gift van € 400,- verstrekt voor de tandartskosten.

Gezinshereniging
Meneer is in Nederland alleenstaand en heeft de Eritrese nationaliteit. Hij ontvangt een PW-uitkering van de gemeente. Van de belastingdienst ontvangt hij de huur- en zorgtoeslag. Vorig jaar heeft meneer een lening bij de kredietbank gekregen om zijn woning in te richten. Hij kan geen tweede lening krijgen. Bijzondere bijstand is ook niet mogelijk. De hulpverlener van Vluchtelingenwerk doet een aanvraag voor gezinshereniging en vraagt € 750,- aan. Meneer heeft een positieve beschikking van de IND ontvangen. Zijn vrouw en kind mogen naar Nederland komen. Volgende week ontvangt de familie de visa om naar Nederland te reizen en hoopt dan zo spoedig mogelijk uit te reizen. Het is meneer niet gelukt om van de uitkering te sparen. Dit komt omdat de vaste lasten zo hoog zijn dat hij er alleen nog de boodschappen van kan betalen. De standaard ticketkosten voor een volwassene en een kind om van Khartoem naar Amsterdam te vliegen zijn ongeveer € 900,-. Het overige benodigde bedrag wordt aangevraagd bij het Vluchtelingenfonds van Vluchtelingenwerk. SUN Groningen en Drenthe heeft een gift van € 750,- verstrekt voor de vliegtickets zodat meneer herenigd kan worden met zijn vrouw en kind.

Recente berichten

Type uw zoekwoord en druk op enter