Veni-Etinam heeft een financiële bijdrage van € 5.000,- verstrekt voor het verlenen van financiële hulp aan kwetsbare mensen die in dringende financiële nood verkeren. SUN Groningen en Drenthe is Veni-Etinam zeer erkentelijk voor deze bijdrage.

Stichting Van der Wielenlezing is opgeheven en het positieve banksaldo is verdeeld aan SUN Groningen en Drenthe en SUN Friesland. We hebben de Stichting Van der Wielenlezing heel hartelijk bedankt voor de gift.

Recente berichten

Type uw zoekwoord en druk op enter

SUN Groningen Drenthe Casussen