Huishoudelijk apparatuur

Mevrouw is een alleenstaande vrouw en ze heeft diabetes. Mevrouw ontvangt een Wajong uitkering en toeslagen van de belastingdienst. Mevrouw staat onder bewind en er is momenteel geen ruimte in het budget. De bijzondere bijstand is afgewezen. De gemeente kent geen witgoedregeling.

De koelkast van mevrouw heeft het begeven. In verband met mevrouw haar medicatie is een koelkast erg belangrijk. Door SUN Groningen en Drenthe is een gift van € 175,00 verstrekt voor de koelkast.

Elektrische fiets

Mevrouw is een alleenstaande vrouw. Ze ontvangt een Wajong uitkering en de toeslagen van de belastingdienst. Ze heeft geen schulden. Bijzondere bijstand is niet mogelijk. De hulpverlener heeft aangegeven dat een lening aanvragen voor mevrouw niet mogelijk is. Ze heeft schizofrenie en angst- en dwangstoornis. Daarnaast lijdt ze ook aan de ziekte van Bechterew. Door gebruik van medicatie tegen psychoses en depressiviteit is mevrouw erg in gewicht aangekomen. Dit alles maakt dat mevrouw niet in staat is om een lening aan te vragen. Het inkomen wordt door de moeder van mevrouw beheerd. Er is een spaarrekening met een saldo van € 40,00. De hulpverlener doet een aanvraag voor een vergoeding voor elektrische fiets. De offerte van € 1.149,00 voor de elektrische fiets is ingeleverd. Voor mevrouw is het belangrijk dat ze extra gaat bewegen. Dit kan door de aanschaf van een elektrische fiets. Ze kan dan samen met een groep gaan fietsen. Een gewone fiets is een te zware belasting voor haar gewrichten en levert te veel benauwdheid op. Er is een medische verklaring ingeleverd. SUN Groningen en Drenthe heeft een gift van € 399,00 verstrekt voor de aanschaf van een elektrische fiets. Door het Hazewinkelfonds is een bedrag van € 750,00 toegekend.

Woningstoffering

Betreft een aanvraag voor een vloer. Meneer is een alleenstaande man. Hij ontvangt een PW-uitkering en de toeslagen van de belastingdienst.

Meneer staat onder bewind en er zijn veel schulden. Door zakelijke problemen in het verleden is meneer een aantal jaren geleden in een faillissement beland. Er is geen enkele ruimte in het budget.

Meneer heeft een herseninfarct en een aantal TIA’s gehad. Hij ondervindt hier dagelijks hinder van. Onlangs kon meneer verhuizen naar een 55+ woning. De hulpverlener doet een aanvraag voor een vloer in de woning. Meneer leeft op een betonnen vloer, wat ook zijn gezondheid geen goed doet. SUN Groningen en Drenthe heeft een gift van € 450,00 verstrekt voor de vloer.

Tandartskosten

Meneer is een alleenstaande man. Hij ontvangt een PW-uitkering en de toeslagen van de belastingdienst. Hij heeft beschermingsbewind en heeft schulden van totaal bijna € 17.000,00. Een lening is niet mogelijk. Door de gemeente is bijzondere bijstand van € 163,00 toegekend.

De bewindvoerder doet een aanvraag voor tandartskosten. De tandartsnota bedraagt € 853,00 inclusief eigen risico. De gemeente betaalt € 163,00 en meneer kan zelf € 100,00 inleggen. De totale aanvraag bedraagt € 590,00. Meneer moet een volledige kunstgebit bovenkaak hebben. Meneer heeft geen aanvullende tandartsverzekering. Hij is aangemeld bij het CAK en moet de bestuursrechtelijke premie betalen. Dit kunstgebit is noodzakelijk voor zowel de gezondheid van meneer als voor het solliciteren i.v.m. zijn uitkering. Zonder gebit wordt het voor meneer onmogelijk om kans te maken op de arbeidsmarkt en heeft hij niet de mogelijkheid om representatief over te komen. SUN Groningen en Drenthe heeft een gift van € 590,00 verstrekt voor tandartskosten.

Recente berichten

Type uw zoekwoord en druk op enter