Opening

De jaarbijeenkomst werd geopend door de voorzitter van SUN Groningen, Pim de Bruijne.

Hij verheugde zich over de meer dan behoorlijke opkomst. Verder blikte hij als altijd terug op het afgelopen jaar en vooruit op het komende jaar. Zie voor details ook het Jaarverslag 2016 of de Kernkaart 2016 elders in deze nieuwsbrief.

Het Hazewinkelfonds

Vorig jaar hebben SUN en het Hazewinkelfonds de handen ineen geslagen.

Op deze 30e maart staat Frans Hazewinkel in de synagoge. Hij vertelt over de geschiedenis van het bedrijf van grootvader Ruurt Hazewinkel Jzn. – in 1888 zag het eerste Nieuwsblad van het Noorden het licht – en hij vertelt hoe in 1988 het latere Hazewinkelfonds tot stand is gekomen.

Dit fonds ontvangt tegenwoordig van dienst- en hulpverlenende instellingen zo’n driehonderd aanvragen per jaar. Over de afgelopen 25 jaar heeft het fonds jaarlijks een gemiddeld bedrag € 120.000,- verstrekt.

Een van de eerste giften van het fonds ging naar de Stichting Dagverblijven voor Geestelijk Gehandicapten in Emmen. Deze stichting wilde met vijftien verstandelijk beperkten aan de Drentsche Rijwielvierdaagse meedoen. De huur van de daarvoor benodigde tandems bleek echter een probleem.

Het Hazewinkelfonds betaalde de rekening van fl. 1200,-.

Voor de geïnteresseerden: op 27 april 1903 opende Ruurt Hazewinkel het Jugendstil-pand aan het inmiddels gedempte Zuiderdiep 24, “het pand van het Nieuwsblad”.

Vragenrondje met Eelco van Es

Op uitnodiging van Ernst Ottens was filosoof Eelco van Es van de partij om een aantal vragen te beantwoorden. Hieronder samengevat, twee tot de verbeelding sprekende vragen en antwoorden die we u niet willen onthouden.

Eelco van Es (l) en Ernst Ottens

Eelco van Es (l) en Ernst Ottens

Ernst: Vroeger werkte ik – betaald – bij de Sociale Dienst van Groningen en daar hadden we een beleidsinstructieboek dat het vangnet voor de mindervermogende burger sluitend hield. Nu moeten onbetaalde vrijwilligers een nieuw vangnet organiseren, kennelijk bij gebrek aan een vangnet in de Participatiewet. Hoe kan dat?

Eelco: De centrale overheid heeft sociale rechtvaardigheid ingewisseld voor marktrechtvaardigheid en de markt kent nu eenmaal winnaars en verliezers. Organisaties als SUN zijn er voor die verliezers.

Ernst: Zouden SUN, Voedselbank en vergelijkbare organisaties wel bestaansrecht hebben, als er binnen het Sociaal Domein deugdelijk maatwerk zou worden geleverd?

Eelco: Wat hier speelt, is, dat maatwerk, behalve inspelen op de behoefte van de klant, ook aan de norm van de ambtenaar moet beantwoorden én binnen de mogelijkheden van zijn ambt moet passen. Dat geeft de nodige frictie.

Tijden veranderen…

Tevredenheidsonderzoek ketenpartners SUN Groningen

Op verzoek van SUN Groningen heeft onderzoeksbureau KWIZ een tevredenheidsonderzoek onder de aangesloten organisaties uitgevoerd. Bert van Putten, directeur van onderzoeksbureau KWIZ licht het onderzoek kort toe.

Voor het volledige onderzoek, klik hier

Toespraak René Paas

Toespraak René Paas

Iets later dan gepland arriveerde commissaris van de Koning René Paas. We houden het op zijn drukke agenda. Hij hield een gloedvol betoog waarin hij met Bijbelse vergelijkingen het belang van SUN Groningen voor de regio onderstreepte.

En zoals inmiddels te doen gebruikelijk, werd ook deze middag weer muzikaal omlijst door Bert Hadders. Na afloop van het programma bleek er een meer dan voortreffelijke cateraar aan het werk te zijn geweest.

Al met al een nuttige en bijzonder geslaagde middag!

Recente berichten

Type uw zoekwoord en druk op enter