Appingedam

Per januari 2016 sluit ook de gemeente Appingedam zich aan bij SUN Groningen. Dat betekent dat nu ook namens de Damsters aanvragen om financiële hulp gedaan kunnen worden.

Als extra item vindt u in deze nieuwsbrief ook een korte samenvatting van het armoedebeleid van Appingedam voor de jaren 2015–2020.

wethouder Annalies Usmany

In haar beleidsnota van Appingedam, Meer Samenwerking, Minder Armoede (oktober 2015) geeft wethouder Annalies Usmany aan, dat zij ernaar streeft dat het armoedeniveau in 2020 daalt naar het landelijk en regionaal gemiddelde. Het doel is om zoveel mogelijk mensen betekenisvol te laten participeren in de lokale samenleving. Daarvoor is het noodzakelijk dat de burger beschikt over voldoende voedsel en kleding, over toereikende huisvesting en dat men kan deelnemen aan sportieve, maatschappelijke en/of sociaal-culturele activiteiten.

De volgende acht maatregelen zal Appingedam inzetten:

  • Minimabeleid en schuldhulpverlening moeten armoede voorkomen en verminderen
  • Verbinden armoedebeleid aan gezondheids- en sportbeleid
  • Vergroten bekendheid van regelingen via nieuwe website helpuzelfvooruit.nl
  • Kindgericht armoedebeleid, inclusief webshop kansvooruwkind.nl
  • Versterken van eigen kracht
  • Ondersteunen van initiatieven
  • Starten pilot om schulden te voorkomen
  • Structureel steun verlenen aan particuliere initiatieven

Door het inzetten van deze maatregelen, door het uitbreiden van de samenwerking met allerlei maatschappelijke organisaties en door het goed monitoren van de toekomstige ontwikkelingen werkt Appingedam structureel aan een verbetering van het armoedebeleid. Annalies Usmany geeft aan dat SUN Groningen hierin ook een goede rol zou kunnen spelen.

Recente berichten

Type uw zoekwoord en druk op enter