Vooruitlopend op ons jaaroverzicht vindt u hier alvast een beknopt verslag over 2014.

Het aantal gemeenten dat subsidie verstrekt aan SUN Groningen, is in 2014 van 5 naar 11 gegroeid. Hierdoor kan voor meer burgers uit de provincie een beroep op SUN Groningen worden gedaan. In 2014 bedroeg het aantal aanvragen 334. Dat is meer dan een verdubbeling van de cijfers van 2013! Meer lezen…

De Top 3 van de doelen waarvoor giften of leningen nodig waren, ziet er voor 2014 als volgt uit.

Levensonderhoud

Woninginrichting/-stoffering, huishoudelijke apparatuur

Vervoer

99 giften

50 giften

21 giften

SUN Groningen heeft het afgelopen jaar een bedrag van € 103.239,- aan giften verstrekt.

Een bedrag van € 4520,- aan giften/leningen werd terugontvangen.

In 87 % van de aanvragen heeft SUN Groningen een klant kunnen helpen. Dat is op verschillende manieren gebeurd, met een gift, of door de klant te verwijzen naar de gemeente voor bijzondere bijstand. In enkele gevallen is de klant geattendeerd op de opgebouwde algemene reserve bij een budgetbeheerder.

Recente berichten

Type uw zoekwoord en druk op enter