SUN biedt effectieve hulp bij financiële noodsituaties. We noemen een paar praktijkvoorbeelden.

Een vrouw zat bij het inmiddels failliete Bureau Integraal in budgetbeheer. Door dit faillissement stagneerde de betaling van haar leefgeld. SUN heeft € 150,- leefgeld verstrekt. 

Maar er spelen nog andere problemen. Zo ligt er een te hoog beslag op haar WAJONG-uitkering. SUN heeft bij de beslaglegger direct op verlaging van de aflossing aangedrongen.

En verder heeft de Belastingdienst de wijziging van haar rekeningnummer nog niet doorgevoerd. Daardoor ontvangt zij haar toeslagen nog steeds niet. Aan deze onwenselijke situatie komt waarschijnlijk pas later in de zomer van dit jaar een eind. Het gevolg daarvan is dat zij op dit moment over te weinig geld beschikt waardoor alleen haar vaste lasten kunnen worden betaald. Kortgeleden was er bijna geen leefgeld meer voor haar en haar twee kleine kinderen. Om deze reden wordt er bij SUN om een vergoeding gevraagd. Bij wijze van voorschot hebben wij inmiddels € 320,- aan leefgeld verstrekt. En met de bewindvoerster hebben we afgesproken dat zij dit voorschotbedrag aan ons terugstort, zodra de Belastingdienst de toeslagen op het nieuwe rekeningnummer heeft overgemaakt.

Een andere vrouw woonde met haar twee kinderen in de buurt van haar ex-man. Na de scheiding blijkt dat de vader de omgangsregeling aan zijn laars lapt. De rechter heeft daarop een einde gemaakt aan de omgangsregeling. Toch komt de man nog zeer regelmatig en onverwacht langs. Daardoor lopen de spanningen vaak op en de vrouw voelt zich genoodzaakt om te verhuizen. Haar psycholoog vindt dit voor haar en voor haar kinderen de beste oplossing. 

Daarnaast heeft deze vrouw financiële problemen vanwege de gedwongen verkoop van haar woning. Zij heeft een grote restschuld en zit in de WSNP. De gemeente Winsum verstrekt voor deze kosten alleen bijstand in de vorm van leenbijstand. Dit kan alleen niet vanwege haar WSNP. Zij krijgt nu de sleutel van haar nieuwe woning en moet een maand extra huur betalen. Van de vorige bewoner heeft ze een aantal zaken goedkoop kunnen overnemen. Maar natuurlijk heeft zij extra kosten moeten maken, onder andere voor de vloer en voor verf. Totaal wordt er om een gift van € 850,00 verzocht.

Nog een andere vrouw heeft als gevolg van een scheiding tijdelijk geen inkomen. Zij heeft een bijstandsuitkering aangevraagd bij de dienst SOZAWE. Zij vroeg daarbij om een overbrugging van SUN tot de eerste betaling. SUN heeft haar gewezen op de mogelijkheid om een voorschot te vragen. SUN heeft haar hulpverlener in contact gebracht met de medewerkster van de dienst SOZAWE. Die zijn er samen uitgekomen en ze heeft een voorschot op de uitkering gekregen. SUN heeft alleen advies gegeven en het juiste contact tot stand gebracht.

Tot slot een voorbeeld van een 25-jarige vrouw. Toen zij 18 jaar was, heeft ze haar beide ouders verloren. Daardoor kreeg zij op dat moment de verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van haar jongere broer en zus. Zij heeft alleen nooit geleerd haar financiën te beheren. Nu zit ze in budgetbeheer en krijgt ze weekgeld. Er spelen twee zaken. Zij heeft een slecht gebit waaraan ze veel pijn heeft. En ook vraagt zij een bijdrage voor tweedehands kleding.

Maar vanwege haar huidige schuldhulpverleningstraject mag zij geen nieuwe schulden maken, ook niet voor tandheelkundige hulp. Haar vraag is nu om tandartskosten te vergoeden, een aanvraag die ook vanuit de GKB wordt ondersteund.

Recente berichten

Type uw zoekwoord en druk op enter