Voorbeelden maken het beste duidelijk hoe SUN werkt. Hier volgen enkele recente aanvragen (met gewijzige namen) en de beslissingen erop.

Woninginrichting

Meneer Almaz is vijf jaar geleden uit Eritrea naar Nederland gevlucht. Hij woont in het Hoendiephuis als overbrugging naar zelfstandige woonruimte. Door onwetendheid en taalproblemen heeft hij in het begin van zijn verblijf in Nederland zo’n 6000 euro aan schulden opgebouwd bij de zorgverzekering, de gemeente en de woningbouwvereniging. Hij is druk bezig ze af te lossen en onder te brengen bij de kredietbank. Onder begeleiding van Stichting Huis gaat hij binnenkort weer op zichzelf wonen. Stichting Huis vraagt 500 euro voor een basisinrichting van de woning.

Sun geeft het geld om meneer Almaz in staat te stellen een nieuwe stap in de goede richting te zetten.

Computercursus

Meneer Postma heeft keelkanker gehad en kan als gevolg daarvan moeilijk praten. Hij valt onder beschermingsbewind en krijgt leefgeld van de GKB. Zijn hulpverlener vraagt 100 euro voor een tweedehands computer en een computercursus om via mailen en chatten contacten te kunnen onderhouden.

SUN honoreert de aanvraag om sociaal isolement van de man te voorkomen.

Huurschuld

Meneer Heidstra woont in begeleid wonen. Hij heeft een bijstandsuitkering aangevraagd en moest vier weken wachten voordat zijn aanvraag in behandeling werd genomen. Daardoor heeft hij in de  eerste periode geen huur betaald. SUN ontvangt een aanvraag om de huurschuld te betalen.

De aanvraag wordt afgewezen omdat er geen acute dreiging van huisuitzetting is: de man kan in ieder geval nog zes maanden in de woning blijven. Dat geeft hem genoeg gelegenheid om een betalingsregeling te treffen.

Geld voor eten

MEE dient een aanvraag in voor het echtpaar De Vries. Vanwege vroeger drugsgebruik heeft de vrouw hersenletsel. De man heeft een verleden als alcoholist. Ze leven van een uitkering en hebben schulden. Een aanvraag voor steun van de voedselbank is in behandeling. Samen met De Noorderbrug is MEE hard bezig een structurele oplossing te zoeken. Omdat er niets in huis voor het weekend vraagt MEE met grote spoed een bijdrage voor levensonderhoud.

SUN zegt snel 70 euro toe om eten te kunnen kopen.

Vloerbedekking

Mevrouw Jansen vraagt om een bijdrage voor vloerbedekking. Haar aanvraag bijzondere bijstand is afgewezen omdat zij voor de kosten een lening bij de GKB kan aanvragen. Mevrouw heeft geen schulden.

SUN heeft de aanvraag ook afgewezen omdat een lening bij de GKB eerst moet worden bekeken voordat SUN in beeld komt.

Recente berichten

Type uw zoekwoord en druk op enter