Een jaar geleden ondertekende Johan Brongers namens Tintengroep een convenant met SUN Groningen en Drenthe. Met tien lokale organisaties in Groningen en Drenthe, zijn de lokale welzijnsorganisaties van de groep onderdeel van het sociale domein in het werkgebied van SUN. “We zien van dichtbij welke betekenis SUN heeft voor mensen die nergens anders terecht kunnen. Helaas komen deze situaties nog bedroevend vaak voor.”

Sinds de ondertekening van het convenant heeft Johan een actieve betrokkenheid, sinds januari maakt hij deel uit van het bestuur. Een dankbare rol, aldus Johan. “Armoede heeft veel gezichten. Inmiddels werk ik bijna veertig jaar in deze sector en zo’n tien jaar als bestuurder van de Tintengroep. Onze sociaal werkers werken preventief; waar we kunnen helpen we mensen uit armoede te blijven, of verergering van hun situatie te voorkomen. Een sterke samenwerking met de gemeente en lokale organisaties is daarin altijd van wezenlijk belang. Korte lijntjes en goed overleg. Gebruik maken van elkaars expertise om samen tot oplossingen te komen. Zo helpen we mensen weer overzicht te krijgen. Of in meer dringende situaties kan dat goede contact betekenen dat we samen de huisuitzetting van een gezin kunnen voorkomen.”

Zijn betrokkenheid bij SUN startte voor Johan ook vanuit die overtuiging. “Geen mens mag tussen wal en schip belanden. Drenten en Groningers die bij SUN terecht komen voor hulp hebben dat vaak al wel meegemaakt. Terwijl we er samen aan werken dat voor de toekomst te veranderen, blijven we vanuit SUN noodhulp bieden.”

Recente berichten

Type uw zoekwoord en druk op enter

SUN Groningen Drenthe CasussenKernkaart Sun Groningen en Drenthe