Klanttevredenheid

In maart heeft onderzoeksbureau Kwiz een enquête gehouden onder de hulpverleners die de laatste anderhalf jaar een aanvraag voor noodhulp hebben gedaan.

In totaal hebben 46 respondenten gereageerd. Van deze respondenten is het merendeel werkzaam in de maatschappelijke dienstverlening. Beoordeeld zijn de aanvraagprocedure en het aanvraagformulier. Ook is men gevraagd naar de tevredenheid over en de bekendheid van SUN Groningen. Het eindcijfer voor de aanvraagprocedure kwam uit op 8,1. Een mooi resultaat!

Over de aanvraagprocedure is men positief. Over het algemeen beoordeelt men de besluittermijn als goed tot zeer goed. Van alle aanvragen wordt 83% binnen vier weken afgehandeld en 41% zelfs al binnen twee weken. De afhandelingstermijn is afhankelijk van de aanlevering van de noodzakelijke stukken. Na aanlevering daarvan wordt de afhandeling snel geregeld. Bij een derde van de aanvragen gaat het om woninginrichting en –stoffering (20,8%) en om huishoudelijke apparaten (12,5%).

Ook over het aanvraagformulier is men positief. Zo’n 90% van de respondenten is tevreden of zelfs zeer tevreden. De opmerkingen die anderen over het formulier hebben gemaakt, met name gingen die over de tijd die gemoeid is met het invullen, zal SUN vanzelfsprekend ter harte nemen.

Bij de tevredenheid over SUN heeft Kwiz verschillende zaken bekeken, de informatie over de afhandeling van de aanvraag, de algemene bereikbaarheid (per e-mail en telefonisch), specifiek de telefonische bereikbaarheid, de informatievoorziening naar professionals, de website en naar de mate waarin de gift van SUN heeft bijgedragen aan de oplossing van het probleem. De bereikbaarheid, met name de telefonische, is voor een aantal respondenten onvoldoende. Over de andere beoordeelde zaken is men over het algemeen tevreden tot zeer tevreden.

Bij de bekendheid van SUN maakt Kwiz onderscheid tussen de bekendheid binnen de eigen organisatie en die binnen het netwerk. De bekendheid binnen de eigen organisatie beoordeelt 94% als redelijk tot zeer goed, die binnen het gehele netwerk wordt door 89% van de respondenten als redelijk tot zeer goed beoordeeld.

Recente berichten

Type uw zoekwoord en druk op enter