Ernst Ottens, secretaris van SUN Groningen, opent de vergadering. Op deze Wereldvrouwendag blikt hij terug op de armoede, zoals onder andere zijn moeder die in haar jeugd in de Drentse Veenkoloniën heeft meegemaakt. Hard werken en weinig geld hebben van deze generatie bijzonder zelfredzame mensen gemaakt. Ook vanuit zijn eigen jeugd memoreert hij een aantal zaken waaruit blijkt dat niet alle luxe altijd even vanzelfsprekend is geweest.

Daarna geeft hij de microfoon aan Pim de Bruijne, voorzitter van SUN Groningen.

Als vanouds neemt Pim de Bruijne de aanwezigen mee naar het vorige jaar. De cijfers van SUN Groningen over 2017 liegen er niet om; er is in totaal een bedrag van € 146.521,- verstrekt, een toename van bijna € 26.000,- ten opzichte van 2016. Om deze toename even verder in perspectief te plaatsen: in 2013 verstrekte SUN Groningen nog ‘slechts’ € 79.000,-.

Het meeste geld ging in 2017 naar woninginrichting en stoffering, met witgoed op ruime afstand op de tweede plaats. Verder deelt hij mee dat het streven erop gericht blijft om uit te breiden. Meer Drentse gemeenten mogen aansluiten. Ten slotte spreekt hij zijn tevredenheid uit over de productieve samenwerking met het Hazewinkelfonds.

Verder deelt hij mee dat het streven erop gericht blijft om uit te breiden. Meer Drentse gemeenten mogen aansluiten. Ten slotte spreekt hij zijn tevredenheid uit over de productieve samenwerking met het Hazewinkelfonds.

Na een kort muzikaal intermezzo in het Gronings van Arnold Veeman is het de beurt aan Christien Bronda, directeur op het ministerie van Sociale Zaken.

Zij memoreert het rapport Armoede en sociale uitsluiting van het CBS (2018) en stelt dat Groningen een relatieve armoede kent.

Vervolgens houdt zij vanuit haar enorme expertise op het gebied van armoede en onze sociale wetgeving een gloedvol betoog over het woud aan regels dat er in Nederland bestaat met als doel sociale uitsluiting tegen te gaan en ook de koopkracht voor de minder bedeelden op peil te houden.

Dat er ook nu nog vaak van alles misgaat, laat zij zien aan de hand van een aantal schrijnende praktijkgevallen. Naast het al genoemde woud aan regels geeft zij een aantal voorbeelden van langs elkaar heen werkende instanties. Ten slotte noemt zij directe verrekening van openstaande schulden met tegoeden, en stapeling van boetes als zaken die met voortvarendheid door het nieuwe kabinet moeten worden aangepakt.

Het volgende programmaonderdeel is een film van Jan Tuin en Joop Steenbakker. Deze film toont een aantal praktijkvoorbeelden van Nederlanders die in het web van onze regelgeving verstrikt zijn geraakt en hoe zij daar dankzij hardnekkig uitzoekwerk van Humanitas en geldelijke steun van SUN Groningen weer uit zijn gekomen.

Na nog een nummer van Arnold Veeman stapt Ernst weer naar voren. Hij deelt mee dat Pim de Bruijne stopt als voorzitter. Ernst blikt terug op het begin van SUN Groningen in de Vredekerk in Hoogezand en dankt Pim voor zijn inzet, ook namens het bestuur. Ernst meldt ook nog dat Kundien van Loo als bureauhoofd is gestopt en dat Petra Yntema deze functie heeft overgenomen.

Ten slotte gaat SUN Groningen – door alle uitbreidingen in Drenthe SUN Groningen-Drenthe heten.

Nu komt Pim naar voren en geeft aan dat hij het werk met veel plezier heeft gedaan, maar dat het nu tijd is om het stokje over te dragen. De nieuwe voorzitter van SUN Groningen-Drenthe wordt Elly Pastoor, geen onbekende naam in Groningen.

Elly vertelt dat zij zich de nood van velen realiseert en dat zij veel zin heeft in deze nieuwe functie, maar verzucht en passant wel “dat we er met zijn allen een zooitje van gemaakt hebben in Nederland.”

Recente berichten

Type uw zoekwoord en druk op enter