Gemeente Noordenveld heeft zich aangesloten bij SUN Groningen. Voor inwoners uit deze gemeente kan nu voortaan ook een beroep op SUN Groningen worden gedaan. De gemeente heeft dit persbericht uit laten gaan.

PERSBERICHT

 

Stichting Urgente Noden (SUN) actief in Noordenveld

Het college van burgemeester en wethouders van Noordenveld heeft besloten om aan SUN Groningen voor 2017 een subsidie te verlenen. SUN verleent financiële hulp aan mensen die in dringende financiële nood verkeren en geen aanspraak kunnen maken op een andere voorziening.

Spelregels

SUN is in 2012 opgericht. De stichting is gestart in de stad Groningen maar bedient ondertussen vele gemeenten in Groningen en Drenthe. Particulieren kunnen niet zelf een aanvraag indienen bij de stichting; dit kan alleen door professionele ondersteuners. Er wordt alleen een financiële bijdrage gegeven als er sprake is van een hulpverleningstraject. De bijdrage moet passen in een brede oplossing waaraan gewerkt wordt. Giften kunnen bestemd zijn voor woninginrichting, -stoffering, huishoudelijke apparaten en levensonderhoud maar ook schoolkosten, aansluitkosten gas/licht en borg, vervoer, medische kosten, kleding, gezinsherenigingen kunnen zeer divers zijn.

Financiering

De financiële steun die de stichting biedt, wordt betaald uit bijdragen van fondsen en donateurs. Voor de personele kosten ontvangt de stichting subsidie van alle deelnemende gemeenten en andere convenantpartners. De gemeente Noordenveld heeft besloten subsidie te verstrekken voor 2017 van € 5.702,00. Hiermee wil de gemeente een extra bijdrage leveren aan het armoede- en schuldenbeleid van de gemeente.

WMO visie “Voor en met elkaar”

Het fonds leefbaarheid past binnen de visie op de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) “Voor en met elkaar”. De kern is dat iedereen meedoet in Noordenveld. Meedoen betekent: je draagt bij, je werkt samen, je telt mee. De gemeente draagt ook bij, hiervan is Stichting Urgente Noden een voorbeeld.

Recente berichten

Type uw zoekwoord en druk op enter