gemeente-delfzijl
foto-delfzijl-sun

Op 6 juni hebben wethouder Joostens van de gemeente Delfzijl en mevrouw Pastoor van Stichting Urgente Noden (SUN) een convenant ondertekend. De stichting verleent financiële hulp aan mensen in dringende financiële nood. De activiteiten van SUN dragen bij aan het armoedebeleid van de gemeente Delfzijl, namelijk armoedebestrijding.

Hulp bij acute financiële nood

Delfzijl kent een aantal gemeentelijke voorzieningen voor inwoners met een laag inkomen. Voor onverwachte zaken is er de bijzondere bijstand bij Werkplein Fivelingo en de meerkostenregeling bij de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor extra zorgkosten. In sommige gevallen kunnen inwoners hiervan geen gebruikmaken. Als zij hierdoor acuut in financiële nood komen, kunnen dienst- en hulpverleners bij SUN een aanvraag indienen voor een bijdrage in bijvoorbeeld levensonderhoud, kleding of huur.

Wethouder Meindert Joostens: ‘We willen zo veel mogelijk inwoners laten meedoen in onze samenleving. Door samen te werken met SUN hebben we een extra middel om acute financiële nood op te lossen. Het is een mooi voorbeeld van hoe een particuliere organisatie onze gemeentelijke voorzieningen aanvult. Bovendien haalt SUN geld uit landelijke fondsen naar onze gemeente voor inwoners die dat hard nodig hebben. Het gaat altijd om incidentele bijdragen die passen in een hulpverleningstraject gericht op blijvende vooruitgang.’

SUN Groningen en Drenthe

SUN verleent financiële hulp aan inwoners van de provincies Groningen en Drenthe die in acute financiële nood verkeren. SUN maakt dit mogelijk door een beroep te doen op lokale en landelijke fondsen. Een deel van de kosten die SUN maakt worden gedragen door deelnemende gemeenten, waaronder Delfzijl. Alleen dienst- en hulpverlenende instanties waarmee SUN een contract heeft afgesloten, kunnen voor hun klanten een aanvraag voor een gift indienen.

Recente berichten

Type uw zoekwoord en druk op enter

SUN Groningen Drenthe Casussen