Voor inwoners van de gemeente Veendam die in dringende financiële nood verkeren komen er extra mogelijkheden voor ondersteuning. De gemeente neemt deel aan Stichting Urgente Noden (SUN) Groningen en Drenthe. Op 13 februari tekenden wethouder Ans Grimbergen en Elly Pastoor van Stichting Urgente Noden (SUN) daartoe een convenant. De stichting verleent financiële hulp aan mensen in dringende financiële nood. De activiteiten van SUN passen in het armoedebeleid van de gemeente Veendam.

Hulp bij acute nood
Gemeente Veendam kent een aantal voorzieningen voor inwoners met een laag inkomen. In sommige gevallen kunnen inwoners hiervan geen gebruikmaken. Als zij hierdoor acuut in financiële nood komen, kunnen zij via maatschappelijke organisaties, ondersteuning vragen. Het gaat dan om organisaties waar SUN afspraken mee heeft gemaakt, zoals de Voedselbank of Humanitas.

Stichting Urgente Noden geeft bijvoorbeeld geld voor gebruiksgoederen zoals een koelkast of wasmachine, of bijdragen voor woninginrichting, tandartskosten of vervoer. Het gaat om incidentele bijdragen die passen in een hulpverleningstraject dat erop gericht is blijvende vooruitgang te boeken. SUN helpt als de nood hoog is en er geen beroep gedaan kan worden op andere vormen van ondersteuning.

Wethouder Ans Grimbergen: “We hebben een aantal regelingen voor mensen met een laag inkomen, maar als iemand extra ondersteuning nodig heeft is het mooi dat SUN dan te hulp kan schieten. Ik ben blij dat we hier in Veendam aan mee kunnen werken en onze inwoners extra ondersteuning kunnen bieden wanneer nodig.”

Sun Groningen en Drenthe
Het geld voor de giften die SUN verstrekt komt van fondsen en donaties en legaten. De kosten van het SUN-bureau worden betaald door de aangesloten gemeenten, waaronder nu ook de gemeente Veendam.

Recente berichten

Type uw zoekwoord en druk op enter

Borger-Odoorn: Extra steun voor mensen in financiële nood