foto-armoedefonds

Armoedefonds

Op 3 oktober 2019 heeft Petra Yntema van SUN Groningen en Drenthe deelgenomen aan een interactieve bijeenkomst van het Armoedefonds. Dit bestond o.a. uit een workshop fondsenwerving.

Na afloop van de bijeenkomst heeft iedereen een cheque van € 250,- ontvangen. We hebben het Armoedefonds heel hartelijk bedankt voor deze extra gift.

Emmaplein foundation

Emmaplein Foundation

Het Emmaplein Foundation heeft een financiële bijdrage van € 7.500,- verstrekt voor het verlenen van financiële hulp aan mensen die in dringende financiële nood verkeren. SUN Groningen en Drenthe is Emmaplein Foundation zeer erkentelijk voor deze bijdrage.

Kerken

Van de kerken GKV Winsum, GKV Hoogkerk en CGK Groningen hebben we giften mogen ontvangen. SUN Groningen en Drenthe is zeer dankbaar voor deze giften.

Recente berichten

Type uw zoekwoord en druk op enter

SUN Groningen Drenthe Casussen