Jumbo statiegeldbonnen

Bij een aantal Jumbo’s in de stad Groningen is een actie gehouden. De klanten konden de statiegeldbonnen doneren aan SUN Groningen en Drenthe. De medewerkers van Jumbo hebben ook geld aan onze stichting gegeven. Een totaalbedrag van € 2.014,60 is gedoneerd. We willen alle mensen die een financiële bijdrage hebben gedaan hartelijk bedanken. Ook hebben we de Jumbo’s bedankt voor de mogelijkheid om als goede doel mee te kunnen doen.

foto-flessenbonnen-maripaan

Noodfonds Vluchtelingen

Via SUN Nederland hebben we een extra giftenbudget ontvangen voor noodhulp aan vluchtelingen. Hulp- en dienstverleners kunnen specifiek voor deze doelgroep aanvragen indienen. Aanvragen kunnen worden gedaan voor alle vluchtelingen die in de het werkgebied van ons noodhulpbureau verblijven. Het gaat dan zowel om Oekraïense ontheemden (gevluchte personen binnen de eigen regio, namelijk Europa), statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) als asielzoekers (vluchtelingen die een aanvraag of hoger beroep hebben ingediend voor een verblijfsvergunning). Bij toekenning van de noodhulp wordt gekeken naar hoe urgent de nood is, maar ook of de gift perspectief biedt aan de vluchteling. Hierbij zullen we ruimhartig omspringen met het begrip “urgentie”; het gaat niet alleen om urgente noodhulp maar ook om een bijdrage voor een zinvol verblijf, participatie, werk, toekomst, welbevinden en een menswaardig bestaan. Hulp- en dienstverleners kunnen in hun aanvraag omschrijven om welke situatie het gaat en welk bedrag zij aanvragen voor welk doeleinde. Om de aanvraag goed te kunnen wegen hoort bij de aanvraag ook te staan welke stappen er al gezet zijn voordat deze aanvraag bij ons noodhulpbureau gedaan werd en welke voorzieningen er eventueel al benut zijn.

Twee voorbeelden van mogelijke besteding giftenbudget vluchtelingen:

1.Een wijkteam doet een aanvraag voor een Oekraïense vrouw (53 jaar) die zit in de particuliere opvang bij een gezin en nauwelijks Engels/Duits spreekt. Dat belemmert de communicatie met het gezin waar zij verblijft. Ze wil het liefst zo zelfstandig mogelijk participeren en ze wil ook graag aan het werk. Oekraïense vluchtelingen vallen niet onder de Wet inburgering en daarmee zijn er ook geen taallessen voor hen. Mevrouw volgt het liefst Engelse taalles. Dat is voldoende voor communicatie met het gezin waar zij onderdak heeft, is voldoende om zich -tijdelijk- te redden in Nederland en geeft meer kans op werk. Bij terugkeer naar Oekraïne – wat zij heel graag wil- heeft zij hier het meeste aan. Zij heeft een geschikte cursus gevonden, maar die kost geld, wat zij niet heeft. Het noodhulpbureau kent hier een bedrag van € 360,- voor toe en betaalt de factuur.

2.Een woonbegeleider van een vluchtelingenorganisatie doet een aanvraag voor drie alleenstaande jongeren uit Eritrea die zonder familie naar Nederland zijn gevlucht en begeleid op kamers wonen. Door wat administratieve fouten bij de gemeente zitten de jongeren zonder inkomen, zodat sommigen met honger naar school gaan en zij niet goed kunnen studeren voor hun inburgeringsdiploma. De gemeente is druk bezig de fouten te herstellen en verwacht dat dit uiterlijk vier weken duurt. Het noodhulpbureau kent voor vier weken leefgeld toe.

Recente berichten

Type uw zoekwoord en druk op enter