Legitimatiebewijs

Meneer heeft geen inkomen en hij woont bij zijn ouders. Hij ontvangt alleen de zorgtoeslag van de belastingdienst. Via de gemeente zou hij toegeleid worden naar werk. Dit is niet helemaal gelukt, waardoor er nu eerst een PW-uitkering is aangevraagd. Hiervoor moet meneer binnen 2 weken een geldig legitimatiebewijs laten zien. Meneer is zijn identiteitskaart kwijtgeraakt. De hulpverlener doet een aanvraag voor de kosten van identiteitskaart en pasfoto’s. De totale kosten zijn € 67,00. De woonsituatie van meneer is complex. Hij woont bij zijn vader en moeder op hetzelfde adres. Zijn vader heeft een slechte gezondheid en ontvangt een UWV-uitkering. Vader is aan het revalideren en woont al enige maanden niet in de woning. De moeder van meneer is onlangs op het adres komen wonen. Moeder komt uit detentie en heeft contacten met reclassering. Ze heeft geen inkomen. Meneer kan niet lenen bij zijn ouders. De bankrekening van meneer is geblokkeerd en er is een nieuw wachtwoord aangevraagd. Dit duurt een paar dagen. Door SUN Groningen en Drenthe is een gift van € 67,00 verstrekt voor het aanvragen van een identiteitskaart en de kosten van pasfoto’s. Meneer kan dan de PW-uitkering aanvragen. Als er een stabiele situatie is, dan zal de gemeente hem weer begeleiden naar werk.

Huishoudelijk apparatuur

Mevrouw heeft geen eigen middelen om een koelkast aan te schaffen. Sinds een paar dagen is de koelkast van mevrouw stuk. Er is geen bijzondere bijstand mogelijk. Mevrouw krijgt 1 keer per twee weken een voedselpakket van de voedselbank. Ze moet er 2 weken mee doen en een koelkast met vriezer is dan zeer gewenst. Mevrouw krijgt ook vaak eten van familie wat mevrouw graag wil invriezen. Het inkomen is een PW-uitkering en de toeslagen van de belastingdienst. Mevrouw ontvangt weekgeld van € 40,00 van de kredietbank. Er is geen ruimte in het budget door de vele schulden. SUN Groningen en Drenthe heeft een gift van € 200,00 verstrekt voor de aanschaf van een koelkast. 

Woninginrichting

Meneer heeft jarenlang zonder woon- en verblijfplaats geleefd. Hij bevond zich veelal bij zijn ouders. Zijn ouders hebben echter op een bepaald moment aangegeven dat het teveel werd thuis. De ouders zijn beide hulpbehoevend. Daarna is meneer terecht gekomen bij de daklozenopvang. Vanuit de daklozenopvang werd duidelijk dat meneer ondersteuning nodig had om alles op orde te krijgen, maar ook om ervoor te zorgen dat hij niet verder in de problemen zou komen. Meneer heeft een eigen woning toegewezen gekregen. Vanwege schulden en geen ruimte in zijn budget heeft hij niet de financiële middelen om de woning in te richten. Meneer ontvangt een PW-uitkering en toeslagen van de belastingdienst. Sinds september 2018 staat hij onder bewind. De hulpverlener vraagt woninginrichting aan in de vorm van een vloer, gordijnen en bad- en keukentextiel voor een totaalbedrag van € 800,00. SUN Groningen en Drenthe heeft een gift van € 800,00 verstrekt.

Tandartskosten

Meneer en mevrouw zijn een samenwonend stel en hebben inwonende kinderen. Ze ontvangen een PW-uitkering en de toeslagen van de belastingdienst. Ze hebben hoge schulden en een lening behoort daardoor niet tot de mogelijkheden. De aanvraag bijzondere bijstand is afgewezen. Het gezin heeft beschermingsbewind. Door de hulpverlener van VNN en de bewindvoerder is een aanvraag voor tandartskosten voor meneer ingediend voor een bedrag van € 2.635,00. Op verzoek van SUN Groningen en Drenthe is een nieuwe offerte met de noodzakelijke behandelingen ingeleverd van € 605,00. De gebitsproblemen bestonden al voordat meneer met zijn gezin voor een klinische behandeling werd opgenomen in juni 2018. Met de gestarte klinische behandeling is er ook een plan gemaakt voor de sanering van zijn gebit als onderdeel van het herstel. Meneer kan in beperkte mate zijn gebit gebruiken, heeft regelmatig pijnklachten en door acute problemen moest meneer geholpen worden. Met het eigen vermogen van € 664,00 is een start gemaakt met de sanering. Nu zijn er geen middelen meer om de behandelingen voort te zetten. SUN Groningen en Drenthe heeft een gift van € 605,00 verstrekt voor de tandartskosten.

Recente berichten

Type uw zoekwoord en druk op enter