Huishoudelijk apparatuur

Mevrouw is een alleenstaande vrouw. De inkomsten zijn WAO-uitkering, klein pensioen en de aanvullende PW-uitkering. Van de belastingdienst ontvangt ze de huur- en zorgtoeslag. Mevrouw heeft een bewindvoerder bij de kredietbank. Er was een aantal regelingen met schuldeisers en er is 1 schuldeiser die nog moet worden afbetaald. Een lening bij de kredietbank wordt niet verstrekt. De bijzondere bijstand is niet mogelijk. Mevrouw heeft veel medische kosten gehad. Hierdoor was er weinig ruimte in het budget om te sparen. Er staat een klein bedrag op de spaarrekening. Na de betaling van alle vaste lasten en het leefgeld van € 50,00 per week blijft er weinig budget over en dit gaat vaak op aan onvoorziene uitgaven. De bewindvoerder doet een aanvraag voor een gift voor een wasmachine, want deze is onlangs stuk gegaan. Op dit moment heeft mevrouw niet de financiële middelen om een nieuwe wasmachine te kunnen kopen. SUN Groningen en Drenthe heeft een gift van € 300,00 verstrekt voor een wasmachine.

Computer

Betreft een aanvraag voor een laptop voor een gezin met 2 kinderen. Het oudste kind zit in groep 6 en de jongste gaat nog niet naar school. Het gezin ontvangt een Wajong-uitkering en de toeslagen van de belastingdienst. Er zijn schulden van ruim € 16.000,00. Door hoge vaste lasten en aflossingen aan schulden is er niet veel ruimte in het budget. Het oudste kind kan momenteel online de lessen niet volgen. Tijdens de vorige lockdown had zij een laptop via school in bruikleen. Helaas zijn er nu geen leenlaptops meer beschikbaar op school. De bewindvoerder van het gezin heeft aangegeven dat er geen laptop aangeschaft kan worden, omdat er geen ruimte is in het budget. De gemeente kan niks voor het gezin betekenen. Het is uiteraard erg belangrijk dat kinderen thuisonderwijs kunnen volgen. SUN Groningen en Drenthe heeft een gift van € 250,00 voor een laptop verstrekt.

Tandartskosten

Meneer en mevrouw zijn een samenwonend stel en hebben een kind van een paar maanden oud. Er zijn inkomsten uit werk en meneer ontvangt een Wajong-uitkering. Mevrouw betaalt kostgeld aan meneer. Ze ontvangen alle toeslagen van de belastingdienst. Voor meneer is er een schuldregeling bij de kredietbank. Een lening is hierdoor niet mogelijk en bijzondere bijstand wordt niet verstrekt. Meneer heeft beschermingsbewind en hij ontvangt € 50,00 weekgeld. De bewindvoerder heeft een reservepotje van € 300,00 voor onvoorziene uitgaven. De bewindvoerder doet een aanvraag voor tandartskosten voor meneer. Er is een offerte van de tandarts ingeleverd en de kosten zijn € 752,90. Door de basis zorgverzekering wordt een kleine vergoeding verstrekt. Alleen P-code P40 wordt voor 75% vergoed en bedraagt € 21,87. De totale kosten die meneer moet betalen zijn € 731,00. De bewindvoerder heeft aangegeven dat meneer de financiële middelen niet heeft om dit te betalen. Meneer heeft vanwege schulden bij de zorgverzekering geen aanvullende verzekering/tandartsverzekering. Meneer heeft de afgelopen tijd veel tandartskosten gemaakt. Hierdoor is er besloten om over te gaan tot een gedeeltelijk kunstgebit om verdere kosten in de toekomst te voorkomen. De behandeling heeft nog niet plaatsgevonden aangezien de bewindvoerder daar nog geen akkoord voor heeft gegeven. SUN Groningen en Drenthe heeft een gift van € 631,00 verstrekt voor de tandartskosten.
In overleg met de bewindvoerder kan er vanuit het reservepotje € 100,00 worden betaald zodat de behandelingen kunnen plaatsvinden.

Legitimatiebewijs

Meneer heeft problematische schulden waar hij hulp bij nodig heeft van de kredietbank. Meneer is echter niet in het bezit van een geldig legitimatiebewijs waardoor er geen inschrijving kan plaatsvinden. Meneer heeft ontslag gekregen van zijn werkgever. Hij heeft een WW-uitkering aangevraagd, maar deze aanvraag is afgewezen waardoor meneer nu al 4 weken geen inkomen heeft. De aanvraag is afgewezen omdat het UWV een aantal documenten niet van meneer heeft ontvangen, omdat hij deze documenten niet van zijn werkgever heeft gekregen. Op dit moment is er geen geld om zelf een ID-kaart aan te vragen. De kredietbank doet een aanvraag bij SUN Groningen en Drenthe voor een ID-kaart. De aanvraag WW-uitkering is inmiddels opnieuw opgestart. SUN Groningen en Drenthe heeft een gift van € 65,00 verstrekt voor een ID-kaart.

Elektrische fiets

Mevrouw is een alleenstaande vrouw. Ze ontvangt een Wajong-uitkering en de toeslagen van de belastingdienst. Ze staat onder bewind bij de kredietbank en ontvangt leefgeld van € 50,00 per week. Zij woont alleen en is veel alleen thuis. Mevrouw heeft flink overgewicht waardoor zij behoorlijk beperkt is. Ze kan moeilijk lopen en boodschappen doen kost haar al erg veel energie. Mevrouw is door haar huisarts aangemeld bij het maatschappelijk werk voor ondersteuning van haar leefsituatie. Door de gesprekken met de hulpverlener heeft mevrouw de stap gezet om zich aan te melden bij het ziekenhuis voor een maagverkleining. Het lopen gaat moeizaam maar fietsen zou goed zijn voor mevrouw. Mevrouw komt dan ook meer buiten en dit zal haar gezondheid ook goed doen. De bewindvoerder doet een aanvraag voor een elektrische fiets.
Mevrouw heeft een fiets van € 1.100,00 gevonden. Mevrouw kan zelf € 300,00 betalen. SUN Groningen en Drenthe heeft een gift van € 800,00 verstrekt voor een elektrische fiets.

Recente berichten

Type uw zoekwoord en druk op enter

Johan Brongers nieuw bestuurslid SUN Groningen Drenthe