De praktijk maakt het beste duidelijk wanneer er volgens SUN sprake is van urgente nood. Enkele voorbeelden: aanvragen, waarin de namen uiteraard gewijzigd zijn, voor onder andere leefgeld, een wasmachine een legitimatiebewijs en naturalisatiekosten. 

Kleding en beddengoed

Meneer De Vries woont in Warffum. Hij leeft van een AOW-uitkering. Stichting GoedGeregeld vraagt een bijdrage aan voor de aanschaf van kleding en beddengoed. 

De aanvraag wordt gehonoreerd. Meneer De Vries zit in budgetbeheer en lost af op een schuld. Ook heeft hij extra kosten, doordat hij vanwege gezondheidsproblemen regelmatig met de regiotaxi naar Groningen moet. Voor de dringend noodzakelijke aanschaf van kleding en beddengoed heeft hij binnen zijn inkomen geen mogelijkheden.

Paspoort

Meneer Boonstra is na de beëindiging van zijn bedrijf met grote schulden blijven zitten. Hij wordt begeleid door Humanitas, die geld aanvraagt voor de aanschaf van een paspoort. 

Voor het aanvragen van een uitkering, toelating tot de wettelijke schuldsanering en inschrijving bij Woningnet heeft meneer Boonstra een legitimatiebewijs nodig. Zijn oude paspoort is verlopen en hij heeft geen cent om een nieuw aan te schaffen. SUN vergoedt de kosten van een nieuw paspoort.

Naturalisatie

Meneer Tarzani komt in aanmerking voor naturalisatie, wat hij heel graag wil. Hij is opgelicht, waardoor hij met schulden zit en de kosten van zijn naturalisatie niet kan betalen. 

Naturalisatie is gezien de achtergrond van meneer Tarzani een begrijpelijke wens. Van een  urgente noodsituatie is echter geen sprake. De aanvraag is daarom afgewezen.

Wasmachine

Het maatschappelijk werk van het UMCG vraagt geld voor een wasmachine voor het gezin Kloosterman, waarvan een zoontje het Downsyndroom heeft en een ernstige hartafwijking. 

Een aanvraag bijzondere bijstand is afgewezen: meneer Kloosterman werkt en verdient iets boven met minimumloon. Lenen bij de GKB lukt ook niet. SUN schiet wel te hulp: het zoontje kan niet zelf eten en krijgt sondevoeding die de ouders betalen, waardoor ze niet hebben kunnen sparen voor de wasmachine.

Leefgeld

Mevrouw heeft Vermeulen zit in de WSNP (schuldsanering) en in budgetbeheer bij de GKB. De GKB vraagt voor een aantal maanden een bedrag voor levensonderhoud. 

De financiële problemen van mevrouw Vermeulen zijn ontstaan toen zij haar man tijdens een langdurig ziekbed verzorgde. Inmiddels is haar man overleden en is zij arbeidsongeschikt geraakt. Mevrouw Vermeulen komt maandelijks geld tekort voor de meest noodzakelijke uitgaven. Uitzicht op herstel van haar gezondheid en verhoging van haar inkomen is er wel. SUN helpt met een gift om de tussenliggende maanden te overbruggen.

Familieschuld

De familie Bakker heeft een schuld bij familieleden. Zijn hulpverlener roept de hulp van SUN in omdat de schuld grote problemen oplevert in de familierelaties.

De aanvraag is afgewezen. Het gezin heeft een bewindvoerder en volgens SUN ligt het op de weg van de bewindvoerder om een betalingsregeling te treffen met de familieleden.

Recente berichten

Type uw zoekwoord en druk op enter