0

Donaties

Particulieren In de afgelopen maanden hebben we van 14 particulieren een gift mogen ontvangen van in totaal ruim € 3.000,-. SUN Groningen en Drenthe wil deze gulle gevers hartelijk bedanken voor [...]

0

Casussen

Gas en elektriciteit Betreft een aanvraag voor openstaande rekening gas en elektriciteit. Het gezin heeft zich gemeld bij OGGZ. Meneer en mevrouw hebben sinds kort een bewindvoerder. Het inkomen [...]

0

Casussen

Woningstoffering Mevrouw is een alleenstaande vrouw. Ze ontvangt een WIA-uitkering. Van de belastingdienst ontvangt ze de huur- en zorgtoeslag. Mevrouw heeft schulden en heeft hiervoor een [...]