0

Energiearmoede

Door de stijging van de energieprijzen kunnen inwoners in de deelnemende gemeenten in problemen komen met de betaling van de energienota. SUN Groningen en Drenthe kan in urgente financiële [...]

0

Ouderen

SUN Groningen en Drenthe heeft ook aandacht voor ouderen (leeftijd 65+). De hulpverlener of dienstverlener kan ook voor ouderen een aanvraag bij ons indienen. We hebben van een fonds een gift [...]

0

Casussen

Huishoudelijke apparatuur Mevrouw is een alleenstaande vrouw. Haar man is een paar jaar geleden plotseling komen te overlijden. Ze heeft een roerige tijd achter de rug. Onlangs is ze met haar 3 [...]

0

Vooraankondiging jaarbijeenkomst

Op donderdag 11 november 2021 vanaf 15.30 uur houdt SUN Groningen en Drenthe haar jaarbijeenkomst in het Groninger provinciehuis, Sint Jansstraat 4 te Groningen. Het programma zal nog bekend [...]

0

Donatie Veni-Etinam

Veni-Etinam heeft een financiële bijdrage van € 5.000,- verstrekt voor het verlenen van financiële hulp aan kwetsbare mensen die in dringende financiële nood verkeren. SUN Groningen en Drenthe is [...]

0

Casussen

Huur woning en legitimatiebewijs Het betreft een spoedaanvraag voor een echtpaar met een kind. Mevrouw ervaart vele problemen en heeft meerdere diagnoses, zoals een complexe PTSS. Dit heeft tot [...]

0

Bestuurslid Truus Dolstra

Tijdens de vergadering in mei is er afscheid genomen van Truus Dolstra. Vanaf 2012 was zij actief in het bestuur van SUN Groningen en Drenthe. We hebben Truus bedankt voor haar bijdrage en we [...]

0

Vooraankondiging jaarbijeenkomst

Op donderdag 11 november 2021 vanaf 15.30 uur houdt SUN Groningen en Drenthe haar jaarbijeenkomst in het Provinciehuis, Sint Jansstraat 4 te Groningen. Het programma zal nog bekend worden [...]