Nieuw bestuurslid: Frits van der Heide

Graag wil ik mij even voorstellen als nieuw bestuurslid van SUN Groningen en Drenthe. Mijn naam is Frits van der Heide geboren in 1946 te Groningen. Heel mijn leven woon ik in Groningen om [...]

Donatie Emmaplein Foundation

Het Emmaplein Foundation heeft een financiële bijdrage van € 7.500,00 verstrekt voor het verlenen van financiële hulp aan mensen die in dringende financiële nood verkeren. SUN Groningen en [...]

Vooraankondiging jaarbijeenkomst

Op donderdag 11 april 2019 vanaf 15.30 uur houdt SUN Groningen en Drenthe haar jaarbijeenkomst in het Provinciehuis, Sint Jansstraat 4 te Groningen. Het programma zal nog worden bekend gemaakt, [...]

Casussen

Betreft een aanvraag tandartskosten. Meneer is een alleenstaande man van 50 jaar oud. Hij ontvangt zak- en kleedgeld uitkering en de zorgtoeslag van de belastingdienst. Hij heeft [...]