0

Casussen

Tandartskosten Meneer is een alleenstaande man. Hij ontvangt een Wajong-uitkering. Er ligt beslag op de uitkering en op het vakantiegeld. Van de belastingdienst ontvangt hij de huur- en [...]

0

Donatie Armoedefonds

Op 3 juni 2023 heeft Petra Yntema van SUN Groningen en Drenthe deelgenomen aan een interactieve bijeenkomst van het Armoedefonds. Na afloop van de bijeenkomst heeft elke aanwezige organisatie een [...]

0

Casussen

Huishoudelijke apparatuur Mevrouw is een alleenstaande vrouw. Ze heeft 2 kinderen en het derde kindje is op komst. Mevrouw ontvangt een PW-uitkering. Van de belastingdienst ontvangt ze alle [...]

0

Donatie Get There ICT professionals

Van Get There ICT professionals hebben we een gift van € 223,70 ontvangen. Met deze gift kunnen we de in urgente financiële nood verkerende inwoners van de deelnemende gemeenten financieel [...]

0

Casussen

Tandartskosten Meneer is een alleenstaande man. Hij ontvangt een PW-uitkering. Van de belastingdienst ontvangt hij de huur- en zorgtoeslag. Er zijn schulden van totaal € 14.109,- en een [...]