0

Dienstverlening

SUN Groningen en Drenthe blijft ook in 2022 noodhulp bieden! Bij het beoordelen van de aanvragen bieden we flexibiliteit om te bekijken hoe we samen met u hulp kunnen geven aan de kwetsbare [...]

0

Vluchtelingen uit Oekraïne

SUN Groningen en Drenthe heeft ook aandacht voor de vluchtelingen uit Oekraïne. Een hulpverlener of een dienstverlener kan een aanvraag, voor bijvoorbeeld leefgeld, voor de vluchtelingen uit [...]

0

Energiearmoede

Door de stijging van de energieprijzen kunnen inwoners in de deelnemende gemeenten in problemen komen met de betaling van de energienota. SUN Groningen en Drenthe kan in urgente financiële [...]

0

Dienstverlening

SUN Groningen en Drenthe blijft noodhulp bieden! Bij het beoordelen van de aanvragen bieden we flexibiliteit om te bekijken hoe we samen met u hulp kunnen geven aan de kwetsbare groepen in de [...]

0

Vooraankondiging jaarbijeenkomst

Op donderdag 11 november 2021 vanaf 15.30 uur houdt SUN Groningen en Drenthe haar jaarbijeenkomst in het Groninger provinciehuis, Sint Jansstraat 4 te Groningen. Het programma zal nog bekend [...]

0

Donatie Veni-Etinam

Veni-Etinam heeft een financiële bijdrage van € 5.000,- verstrekt voor het verlenen van financiële hulp aan kwetsbare mensen die in dringende financiële nood verkeren. SUN Groningen en Drenthe is [...]